LOL网吧特权狂欢盛夏 签到领取期限皮肤 兑换流量和皮肤
 
玩家使用特权网吧机器签到可获得特权币 累计天数可领取7天皮肤
 
完成挑战可以获得特权币 使用特权币可以兑换流量和皮肤
 
 
签到得特权币和7天体验皮肤
 
 
使用特权币兑换流量
 

 
也可以使用特权币兑换非期限皮肤
 
 
活动地址:http://cafe.qq.com/act/html/lol_summer_20170801/index.html

本文地址:/news/liulianghuafei/2017/0804/52195.html